Arbeidsongevallencijfers voor de privésector in België vertonen de laatste jaren een duidelijk dalende tendens op lange termijn. Hoewel de revalidatie na een ongeval soms even lang duurt dan het herstel van ziekte, zijn de gevolgen van een arbeidsongeval voor het personeelslid vaak een pak groter. Provikmo, de externe dienst van HR-dienstengroep ADMB, helpt bedrijven om het welzijn van werknemers te verbeteren. Dit doen ze door bedrijfsleiders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam welzijnsbeleid.