Een brandpolis is één van de meest evidente en noodzakelijke verzekeringen die iedere werkgever of particulier sowieso heeft. In sommige gevallen is de brandverzekering zelfs contractueel verplicht. Verzekeraars kunnen vaak wel de zaak- en slachtofferschade regelen, maar de morele impact is moeilijker te vergoeden of in te schatten. Om investeringen in brandpreventie te stimuleren organiseert het multidisciplinair veiligheids-centrum Campus Vesta bedrijfscursussen op maat .