Het veranderende beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk heeft er voor gezorgd dat men sinds het begin van de jaren 90 steeds meer risico-analyses bij ondernemingen is gaan uitvoeren. Bij het afvalverwerkingsbedrijf ISVAG worden systematisch analyses uitgevoerd, die de aanwezigheid van mogelijke gevaren tijdens arbeidssituaties in kaart brengt. Na de screening van een bedrijf kan een preventieadviseur dan overgaan tot het opstellen van een preventieplan.