Een zwaar schadegeval kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. 60% van de bedrijven die een schadegeval gehad hebben, gaan binnen de 5 jaar failliet.