Z-Responsible Invest (10) - 13/01/17

13/01/17 om 20:00 - Bijgewerkt op 06/01/17 om 13:04

Een duurzame beleggingsportefeuille kan, net als een klassieke portefeuille, thematisch ingevuld worden. Op die manier zorgt u niet alleen voor de noodzakelijke diversificatie, maar belegt u ook in sectoren en trends die u belangrijk vindt en waarvan u het potentieel hoog inschat. Vergrijzing en schone energie zijn slechts twee voorbeelden.

Een duurzame beleggingsportefeuille kan, net als een klassieke portefeuille, thematisch ingevuld worden. Op die manier zorgt u niet alleen voor de noodzakelijke diversificatie, maar belegt u ook in sectoren en trends die u belangrijk vindt en waarvan u het potentieel hoog inschat. Vergrijzing en schone energie zijn slechts twee voorbeelden.

Trends - Bedrijvenmeer

Trends - Beleidmeer

Trends - Financemeer

Onze partners