Z-Responsible Invest (15) - 17/02/17

Z-Responsible Invest (15) - 17/02/17

In deze laatste aflevering van "Z-Responsible Invest" komen we nog even terug op de begrippen engagement en ESG. Die termen verwijzen naar de dialoog die een bankier of fondsbeheerder aangaat met het management van een bedrijf om ervoor te zorgen dat dat bedrijf goed presteert, zowel op het vlak van milieu (Environmental), als op sociaal vlak (Social) als wat Governance (deugdelijk bestuur) betreft.

Z-Responsible Invest (14) - 10/02/17

Z-Responsible Invest (14) - 10/02/17

Impact investing is een relatief nieuwe manier van duurzaam beleggen. We hebben het dan over gerichte investeringen in projecten die een positieve impact hebben op onze maatschappij. Je zou het ook "beleggen met een missie" kunnen noemen. Wat is impact investing precies? En is er ook een verband met filantropie?

Z-Responsible Invest (13) - 03/02/17

Z-Responsible Invest (13) - 03/02/17

Vandaag zijn we op bezoek bij Van Lanschot, de oudste private bank in de Benelux. Karen Knol leidt ons in in de wereld van welgestelde cliënten. Ze verzekert ons dat die wel degelijk geïnteresseerd zijn in het duurzame karakter van hun beleggingen.

Z-Responsible Invest (12) - 27/01/17

Z-Responsible Invest (12) - 27/01/17

Wie op een ethische en duurzame manier belegt en wil meepraten over zijn beleggingen begrijpt best waarvoor termen als "ESG" en "SRI" staan. Het zijn maar enkele van de vele begrippen die je nogal eens hoort in dit specifieke beleggingsdomein. We vragen Guy Janssens, Senior SRI Specialist bij BNP Paribas Fortis Private Banking, om ons op weg te helpen.

Z-Responsible Invest (11) - 20/01/17

Z-Responsible Invest (11) - 20/01/17

Belegt u ook in fondsen? Stelt u zich dan wel eens de vraag of de instrumenten waarin uw fonds belegt wel duurzaam zijn? Gaat het wel om aandelen en obligaties van bedrijven waar het management, naast winst, ook oog heeft voor het welzijn van de werknemer en voor het milieu? Voor Triodos Bank, een ethische bank, is duurzaamheid een prioriteit.

Z-Responsible Invest (10) - 13/01/17

Z-Responsible Invest (10) - 13/01/17

Een duurzame beleggingsportefeuille kan, net als een klassieke portefeuille, thematisch ingevuld worden. Op die manier zorgt u niet alleen voor de noodzakelijke diversificatie, maar belegt u ook in sectoren en trends die u belangrijk vindt en waarvan u het potentieel hoog inschat. Vergrijzing en schone energie zijn slechts twee voorbeelden.

Z-Responsible Invest (9) - 06/01/17

Z-Responsible Invest (9) - 06/01/17

Gaat u ervan uit dat uw bank sowieso geen wapenproducenten financiert en ook geen geld toestopt aan bedrijven die schadelijk zijn voor het milieu? Think again! Duurzaamheid, eerlijkheid en transparantie lijken vandaag overal evident, dus ook in de financiële sector. Maar daarom is het helaas nog geen realiteit. Gelukkig zijn er ook firma's die de weg tonen. Zo is 'duurzaamheid' voor Triodos een prioriteit. De bank investeert spaargeld van klanten op zo'n manier dat het leidt tot sociale, ecologische en culturele veranderingen en verbeteringen. Thomas Van Craen, sinds 12 september 2016 Directeur van Triodos Bank België, verklaart dat de focus op de ethische aspecten niet ten koste hoeven te gaan van de sterke financiële buffer van een bank.

Z-Responsible Invest (8) - 30/12/16

Z-Responsible Invest (8) - 30/12/16

Wie wil beleggen, maar zelf te weinig tijd, zin en/of kennis heeft om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen en te beheren komt al snel terecht bij beleggingsfondsen. Het beleggingsfonds is een relatief nieuw fenomeen: het eerste kwam pas in de 18de eeuw op de markt, in Nederland. Het concept sloeg aan en vandaag zijn fondsen zo populair dat er al tienduizenden op de markt zijn. Een keuze maken is dan ook niet evident. Philippe Gijsels, Head of Strategy & Investment Specialists bij BNP Paribas Fortis Private Banking legt uit hoe hij en zijn collega's klanten helpen bij de selectie van fondsen. Hij verklaart ook waarom de bank sterk de nadruk legt op duurzame fondsen.

Z-Responsible Invest (7) - 23/12/16

Z-Responsible Invest (7) - 23/12/16

Wanneer mag men een beleggingsfonds ethisch, duurzaam of verantwoord noemen? Daarvoor heb je kwaliteitslabels, keurmerken en certificaten. Die worden niet door de bank of fondsbeheerder zelf toegekend, maar wel door een onafhankelijke externe partij.

Z-Responsible Invest (6) - 16/12/16

Z-Responsible Invest (6) - 16/12/16

Iets meer dan 150 jaar geleden richtte de Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen de eerste boerenleenbank op. De bank verzamelde spaargeld van de bevolking op het platteland om die centen vervolgens vooral uit te lenen aan arme landbouwers uit de buurt. Op die manier konden boeren zichzelf relatief goedkoop financieren en uit de armoede geholpen worden. Het idee van Raiffeisen kreeg navolging in tientallen landen. In ons land werd de Raiffeisenkas opgericht, die later werd herdoopt tot Cera en in 1998 opging in KBC. Cera mag dan al grotendeels uit het straatbeeld verdwenen zijn, de coöperatieve organisatie is nog steeds heel actief. Onze gast vandaag is Franky Depickere, voorzitter van de Internationale Raiffeisen Unie en ook gedelegeerd bestuurder van Cera.

Z-Responsible Invest (5) - 09/12/16

Z-Responsible Invest (5) - 09/12/16

Als je "engagement" opzoekt in een verklarend woordenboek, dan lees je onder andere dat het woord staat voor "verbintenis". Maar in het wereldje van ethisch en duurzaam investeren betekent die term toch net iets meer. Het gaat om actief aandeelhouderschap dat beleggers ertoe aanzet om voortdurend in dialoog te treden met het management van de bedrijven waarin ze investeren. Zo kan je het management aansporen om sociaal, ecologisch en ethisch aanvaardbaar te ondernemen. Engagement is volgens de Global Sustainable Investment Alliance dan ook niet toevallig 1 van de 7 vormen van maatschappelijk verantwoord investeren. In deze aflevering praten we over engagement met Staf Lavergne, Directeur Institutionele Relaties van Van Lanschot.

Z-Responsible Invest (4) - 02/12/16

Z-Responsible Invest (4) - 02/12/16

Duurzaam beleggen wint almaar aan populariteit. Meer en meer mensen willen dat hun geld een mooi financieel rendement oplevert, maar daarnaast willen ze liefst ook een maatschappelijk dividend. Er mag niét gespeculeerd worden en de bedrijven waarin belegd wordt moeten voldoen aan een aantal criteria. Die bedrijven moeten maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat het nu eenmaal niet zo eenvoudig is om zelf aandelen en obligaties te selecteren kiezen heel wat beleggers voor duurzame beleggingsfondsen. Argenta biedt dergelijke fondsen aan via het kantorennet. We vragen aan Anne Coppens, Chief Commercial Officer van Argenta en Matthieu De Coster, Productmanager Beleggingen bij Argenta, wat daar zoal bij komt kijken.

Z-Responsible Invest (3) - 25/11/16

Z-Responsible Invest (3) - 25/11/16

Is duurzaam sparen en beleggen voorbehouden aan idealisten die doorgaans niet zo bemiddeld zijn? Neen, dat blijkt een hardnekkig misverstand! Ook heel wat mensen die vermogend zijn beleggen almaar meer op een ethische en duurzame manier. Die interesse van kapitaalkrachtige burgers is nog toegenomen na een aantal financiële schandalen rond de eeuwwisseling. We denken dan aan de fraude bij o.a. Enron en Parmalat. De financiële crisis van 2007/2008 heeft ook heel wat rijke medemensen doen nadenken over het duurzame karakter van hun beleggingen. We praten erover met Peter Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van BNP Paribas Fortis.

Z-Responsible Invest (2) - 18/11/16

Z-Responsible Invest (2) - 18/11/16

Voor heel wat mensen in ontwikkelingslanden maakt een kleine som geld al gauw een wereld van verschil. Met een kleine investering van amper een paar dollar zouden ze immers wat bamboehout kunnen kopen om er meubelen van te maken om die vervolgens te verkopen. Zo kunnen ze in hun levensonderhoud voorzien. Die kleine, arme ondernemers vallen helaas vaak ten prooi aan financiële haaien die woekerrentes van 10% of meer per week aanrekenen. Gelukkig is er ook een duurzaam alternatief. Loïc De Cannière, CEO van Incofin, legt ons uit hoe zijn firma instellingen financiert die microkrediet verschaffen aan aanvaardbare voorwaarden.

Z-Responsible Invest (1) - 11/11/16

Z-Responsible Invest (1) - 11/11/16

Wist u dat meer dan 1 op 2 beleggers in ons land zich nauw betrokken voelt bij de overgang naar een duurzame samenleving? Niet verwonderlijk dus dat de markt van duurzame vormen om te sparen en te beleggen almaar groeit. De vraag neemt toe en dus ook het aanbod. Maar soms vindt de belegger zijn weg niet in het ruime aanbod. Z-Responsible Invest wil graag iedereen die op zoek is naar een duurzame belegging begeleiden in zijn zoektocht. In de eerste aflevering vragen we aan Herwig Peeters van Forum Ethibel een verklaring voor de toenemende belangstelling voor ethisch sparen en beleggen in ons land.