Alles over ArcelorMittal

North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en Fluxys zijn met een haalbaarheidsstudie begonnen over de bouw van een koolstofhub in de haven van Gent. Die installatie zou afgevangen CO2 van fabrieken vloeibaar maken en opslaan. De CO2 zou dan onder de zeebodem in lege gasvelden worden opgeborgen. Een investering van honderden miljoenen euro, die tóch rendabel kan zijn.

ArcelorMittal gaat de komende jaren ruim één miljard euro investeren om zijn fabriek in Gent groener te maken. De staalreus wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn in Europa, en dat vraagt dus mega-investeringen. De top van de staalreus en van de Belgische politiek verzamelde vanochtend in het Gentse stadhuis. ArcelorMittal rekent dan ook op gulle overheidssteun.

Een primeur in de staalindustrie. Arcelor Mittal heeft vandaag in Gent als eerste bedrijf ter wereld het Responsible Steel-certificaat gekregen. Het wordt daarmee beloond voor z'n inspanningen om tegen 2050 koolstofarm staal te produceren. Alleen al in de site in Gent heeft Arcelor Mittal miljarden geïnvesteerd in de omschakeling naar schoon staal.

Voor het eerst worden er in België windturbines gebouwd zonder dat we daarvoor meebetalen via onze stroomrekening. Dat gebeurt bij staalfabrikant ArcelorMittal in Gent. Storm, een bedrijf dat windturbines ontwikkelt en exploiteert, voert het project uit. Het kan subsidievrij omdat de windmolens steeds groter worden en dus rendabeler.

Dit toont aan dat waterstof niet langer een verre droom is, maar nabije realiteit. Het zijn de woorden van minister van Energie Tinne Van der Straeten in Gent vandaag. Daar zetten North Sea Port, Fluxys en ArcelorMittal samen de schouders onder de ontwikkeling van een pijpleidingen-netwerk. Niet alleen voor waterstof, maar ook voor CO2 en warmte. Het moet het Gentse havengebied helpen om koolstofneutraal te worden.

ArcelorMittal heeft in Gent zijn hoogoven B in gebruik genomen nadat-ie totaal vernieuwd is. Volgens de staalreus is het nu één van de meest moderne en efficiënte hoogovens ter wereld, ook op vlak van milieu. Een forse investering van net geen 200 miljoen euro, die het bedrijf verder verankert in ons land.