Alles over Assuralia

Meer dan de helft van de jongvolwassenen heeft geen vertrouwen in het overheidspensioen. Wie nog maar aan het begin van z'n loopbaan staat, vreest ook na z'n pensioen te moeten bijklussen om rond te komen. Dat vertelt een enquête van de koepel van pensioenspaarfondsen. Jongeren weten weinig over het complexe pensioenstelsel in ons land, maar ze beseffen wél dat ze zelf inspanningen zullen moeten doen.

2020 was voor de verzekeraars in ons land zeker geen rampenjaar. De premie-inkomsten zijn maar licht teruggevallen, terwijl de sector minder schadegevallen moest uitbetalen. Maar de echte corona-impact moet wellicht nog komen, zo vreest Assuralia, de sectorfederatie van de verzekeringsmaatschappijen.

Tot 240 miljoen euro per jaar verliezen Belgische verzekeraars aan frauduleuze autoverzekeringen. Het gaat om criminele bendes die systematisch te werk gaan om onterecht uitkeringen op te strijken. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen in elkaar en richten een schadedatabank op dat fraude sneller moet detecteren en sanctioneren. Ook de eerlijke consument heeft hier baat bij.

Assuralia, de koepel van verzekeraars haalt uit naar de nieuwe effectentaks van minister Van Peteghem. Want die gaat ook kleine beleggers raken, niet alleen de rijken. Dat komt omdat beleggingen in een levensverzekering tak23 onder de taks vallen, als een soort neveneffect. Behalve als het om een Luxemburgs product gaat, want buitenlandse verzekeringsinstellingen ontsnappen aan de taks.