Alles over assuralia

Bijna één jaar na de zware overstromingen in ons land hebben de verzekeraars negen op de tien schadedossiers afgehandeld. Dat zegt verzekeraarsfederatie Assuralia. Er is al 1,7 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Tegelijk benadrukt Assuralia het belang van een transparante samenwerking met de overheid om natuurrampen verzekerbaar te houden. Want daar zullen we door de klimaatverandering almaar vaker mee te maken krijgen.

De schade van de overstromingen in juli is opgelopen tot 2,2 miljard euro. Dat hebben de Belgische verzekeraars becijferd. De kans is groot dat dergelijke rampen in de toekomst nog gebeuren. De verzekeraars vragen daarom dat de overheid een duidelijk juridisch kader schept over het verzekeren van zulke schade. Anders dreigen de premies te stijgen.

De koepel van verzekeraars Assuralia vecht de effectentaks aan voor het Grondwettelijk Hof. De beroepsvereniging wil een deel van de wet laten vernietigen, omdat die voor rechtsonzekerheid zou zorgen. Bovendien benadeelt de wet volgens Assuralia de Belgische verzekeraars tegenover hun buitenlandse concurrenten.

De verzekeringssector en de Waalse regering hebben een akkoord over de vergoeding van de schade na de zware overstromingen van juli. De verzekeraars zijn bereid om ruim 590 miljoen euro uit te betalen, in plaats van de wettelijk geplapfonneerde som van 320 miljoen euro. De Waalse overheid zal instaan voor de rest van de schade, die wel tot 2 miljard zou kunnen oplopen.

Slachtoffers van de watersnood zullen in de maand augustus 'n speciale korting krijgen als ze boodschappen doen in bepaalde winkels. Ze kunnen aanspraak maken op die korting als ze een attest tonen van hun verzekeraar. Voor deze actie slaan handelsfederatie Comeos en verzekeraarsvereniging Assuralia de handen in elkaar.

Meer dan de helft van de jongvolwassenen heeft geen vertrouwen in het overheidspensioen. Wie nog maar aan het begin van z'n loopbaan staat, vreest ook na z'n pensioen te moeten bijklussen om rond te komen. Dat vertelt een enquête van de koepel van pensioenspaarfondsen. Jongeren weten weinig over het complexe pensioenstelsel in ons land, maar ze beseffen wél dat ze zelf inspanningen zullen moeten doen.

2020 was voor de verzekeraars in ons land zeker geen rampenjaar. De premie-inkomsten zijn maar licht teruggevallen, terwijl de sector minder schadegevallen moest uitbetalen. Maar de echte corona-impact moet wellicht nog komen, zo vreest Assuralia, de sectorfederatie van de verzekeringsmaatschappijen.

Tot 240 miljoen euro per jaar verliezen Belgische verzekeraars aan frauduleuze autoverzekeringen. Het gaat om criminele bendes die systematisch te werk gaan om onterecht uitkeringen op te strijken. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen in elkaar en richten een schadedatabank op dat fraude sneller moet detecteren en sanctioneren. Ook de eerlijke consument heeft hier baat bij.

Assuralia, de koepel van verzekeraars haalt uit naar de nieuwe effectentaks van minister Van Peteghem. Want die gaat ook kleine beleggers raken, niet alleen de rijken. Dat komt omdat beleggingen in een levensverzekering tak23 onder de taks vallen, als een soort neveneffect. Behalve als het om een Luxemburgs product gaat, want buitenlandse verzekeringsinstellingen ontsnappen aan de taks.