Alles over Boerenbond

Eind februari bereikte de Vlaamse regering na lang onderhandelen een akkoord om de stikstofuitstoot in Vlaanderen naar beneden te krijgen. Zo moet een 40-tal landbouwbedrijven die teveel stikstof uitstoten vervroegd sluiten en moet de varkensstapel tegen 2030 met een derde verminderen. Vanaf vandaag en tot 18 juni mag iedereen die dat wil eventuele opmerkingen of bezwaren indienen tegen het akkoord. Bram Bombeek, journalist van het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, vreest een processie van Echternach.

Aveve wordt Arvesta. Een nieuwe naam, maar ook een nieuw élan voor de toeleverancier aan land- en tuinbouwers. Want de omzet stagneerde de laatste jaren. De afdelingen gaan nu efficiënter samenwerken. Er komt meer innovatie, met nieuwe landbouwproducten en een stap richting digital farming.