Alles over bonus

Er dreigen vakbondsacties bij Akzo Nobel in Vilvoorde. De toplui van de multinational krijgen een miljoenenbonus, want de verfproducent profiteerde van de coronapandemie. Maar het personeel dat al maanden extra lange shiften draait, krijgt naar eigen zeggen niks. De vakbonden eisen vaste contracten in plaats van interimarbeid, en méér opslag dan de schamele 0,4%. Volgens hen toont dit hoe de Belgische loonwetgeving faalt.

De kerstman bestaat echt, zullen de werknemers van het Amerikaanse vastgoedbedrijf St Johns Properties gedacht hebben. De gulle man werd verpersoonlijkt door hun eigenste CEO. Die had op het jaarlijkse kerstfeest een verrassing van formaat in petto: vanwege het grote succes van het bedrijf deelde hij 10 miljoen dollar uit aan elke werknemer, a rato van hun dienstjaren. Voor de langstwerkende werknemer liep die bonus op tot 270.000 dollar.

Zeven op de tien werknemers willen zélf hun loonpakket flexibel kunnen samenstellen. Zo willen ze bijvoorbeeld beter kunnen kiezen tussen een bonus, of extra verlof, of een ander type auto. Dat blijkt uit onderzoek van Securex. Slechts een kleine minderheid heeft nu al de mogelijkheid om zo'n flexibel loonpakket samen te stellen.