Alles over coronapremie

De sociale vrede is in gevaar, nadat gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord vrijdag afsprongen. De vakbonden en werkgevers raken het niet eens over de toekenning van een coronapremie voor het personeel.

Eén op de tien KMO's is van plan om een coronapremie te geven aan z'n werkgevers. En dat aantal kan nog oplopen. Dat blijkt uit een bevraging van HR-organisatie SDWorx. Vooral kmo's in de dienstensector hebben al beslist een coronapremie toe te kennen. In de industrie en de bouw wacht men nog af. De coronapremie is een extraatje van maximaal 500 euro, dat bedrijven aan hun werknemers kunnen geven.

Na overleg tot diep in de nacht is de regering tot een akkoord gekomen in het loonoverleg voor de privésector. Bedrijven die goed hebben geboerd, kunnen hun werknemers een eenmalige coronapremie geven. Dat zal onder de vorm van een consumptiecheque van maximaal 500 euro zijn.

De vakbonden stoppen de onderhandelingen met de werkgevers over een loonakkoord. De standpunten van de sociale partners liggen te ver uiteen om voor de deadline van 1 mei een overeenkomst te sluiten. De werkgevers vragen nu dat de regering in elk geval de knoop doorhakt over de loonnorm en de welvaartsenveloppe. Over dat laatste dossier raakten vakbonden en werkgevers het wél eens.