Alles over drinkwater

Werknemers van de Colruyt Group drinken gezuiverd afvalwater, onder meer afkomstig van de toiletten. Watertechnologiebedrijf Waterleau installeerde daarvoor een zuiveringsinstallatie. Een ongebruikte transporttunnel onder Colruyts distributiecentrum in Halle is bovendien omgebouwd tot regenwaterbuffer. Al die ingrepen moeten ertoe leiden dat de retailer tegen 2025 de helft van z'n waterverbruik haalt uit hemel- of afvalwater. Dat is goedkoper, en ook nuttig in de strijd tegen de droogte.

De Tiense Suikerraffinaderij, De Watergroep en een reeks andere partners slaan de handen in elkaar voor een uniek waterbevoorradingsproject. Ze willen water uit suikerbieten opslaan en zuiveren tot drinkwater. Jaarlijks zouden zo 10.000 gezinnen bevoorraad kunnen worden. Het project is een manier om de waterschaarste in Vlaanderen aan te pakken.

Om onze leefomgeving te beschermen, moeten we anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Eén ervan is het optimaliseren van ons leidingnet voor afvalwater en drinkwater. Heel wat leidingen en rioleringen zijn ouder dan 40 jaar en zullen vroeg of laat vervangen moeten worden. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor leidingrenovatie.