Alles over Energie

Vanaf 2023 dreigt ons land niet genoeg stroom te hebben. Dat blijkt uit een nieuwe studie van netbeheerder Elia. Vanaf dan kan er minder stroom vanuit de buurlanden worden ingevoerd. Bovendien sluiten tegen 2023 twee kerncentrales. Vervangende gascentrales zijn tegen dan nog niet klaar. Ons land moet dringend investeren in extra productiecapaciteit, klinkt het.

Energiereus Total heeft een nieuw, hypermodern productieplatform geopend op z'n site in Antwerpen. Een investering van maar liefst één miljard euro. De olieraffinaderij en de petrochemische installaties zijn nog meer met elkaar geïntegreerd. Het maakt de site rendabeler en milieuvriendelijker

In Schaarbeek is het vernieuwde nationale controlecentrum van Elia plechtig geopend. Vanuit dat centrum controleert de netbeheerder 800 hoogspanningsmasten en 8400 hoogspanningslijnen. 't Controlecentrum speelt 'n belangrijke rol in 't stroombeheer in ons land, zeker in 't licht van de aankomende energieomslag.

België kan z'n kerncentrales niét sluiten tegen 2025. Dat beweert het Internationaal Energieagentschap. Door een gebrek aan visie staan er te weinig alternatieven klaar. En dat is lang niet de enige opmerking die het Agentschap heeft op het energiebeleid van ons land.

De Vlaamse energieheffing of de zogenaamde Turteltaks, gaat niet meteen omlaaggaan, nu de biomassacentrale in Gent, BEE, er niet komt. Dat heeft minister-president Geert Bourgeois gezegd tijdens een debat in het Vlaams Parlement over het energiebeleid.

Veel Vlamingen bouwen energiezuiniger dan ze verplicht zijn. Ze nemen een voorsprong op de energienorm die elk jaar strenger wordt. Dat zegt Vlaams energieminister Turtelboom bij de start van Batibouw. Nu wil de regering hetzelfde gaan bereiken in de renovatiemarkt.