Alles over energie

Vanaf 2022 wordt onze elektriciteitsfactuur anders berekend. Wie een stroompiek veroorzaakt, zal meer betalen. Dat heeft de Vreg, de Vlaamse energieregulator, beslist. Met het zogenaamde capaciteitstarief hoopt de Vreg ons gedrag zo te sturen dat we ons stroomverbruik zoveel mogelijk spreiden. Dat moet overbelasting van het netwerk voorkomen.

Terwijl er op straat wordt gedemonstreerd voor een ambitieuzer klimaatbeleid, is de elektriciteitssector al volop bezig met de omslag naar een duurzamer energiesysteem. De massale komst van hernieuwbare energie heeft ingrijpende gevolgen voor het hoogspanningsnet. Elia realiseert momenteel het grootste investeringsprogramma uit haar geschiedenis.