Alles over Europa

De Europese automobielfederatie ACEA (a-see-a) verwacht dit jaar 5% meer auto's te verkopen dan vorig jaar. Toen zakte de autoverkoop naar het laagste peil in bijna dertig jaar voornamelijk door de chptekorten. Voor dit jaar rekent ACEA op een verkoop van 9,8 miljoen nieuwe wagens. Nog steeds geen topjaar, terwijl de Europese auto-industrie voor grote uitdagingen staat.

De Brexit kost de Britse economie zo'n 114 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit een rapport dat Bloomberg Economics uitbrengt, dag op dag 3 jaar nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie officieel verlaten heeft. Zo staan de export en de investeringen onder druk en kampen Britse ondernemingen met een groot tekort aan arbeidskrachten.

De Europese Unie werkt aan de gasbevoorradingszekerheid voor volgend jaar. Maar de EU kan best een tandje bijsteken om een gastekort in de winter van '23-'24 te vermijden. Dat vindt het Internationaal Energieagentschap. De kans dat Rusland volgend jaar helemaal geen gas meer naar Europa zal laten stromen, is immers reëel. Bovendien zou de toenemende vraag naar vloeibaar gas extra druk op de markt kunnen zetten.

Europa is opgeschrikt door de miljarden aan steun die de V.S. willen pompen in de groene transitie van hun economie. Amerikaanse producenten van bijvoorbeeld elektrische wagens of windmolens zouden zo een concurrentieel voordeel krijgen. Bovenop het voordeel dat de Amerikaanse industrie nu al heeft, doordat aardgas en aardolie in de V.S. momenteel een pak goedkoper zijn dan in Europa.

Europese beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2026 minstens 40% vrouwen in hun raad van bestuur hebben. Gemiddeld ligt dat cijfer nu op 30%, maar enkele lidstaten zoals Hongarije en Cyprus zitten daar nog ver onder. Ons land zit op 37%, na de invoering van een wettelijke quotum. Zo'n quotum komt er nu dus ook op Europese schaal, en het legt de lat nog wat hoger. Komende dinsdag stemt het Europees Parlement. Wij hadden een interview met de Nederlandse rapporteur, Lara Wolters. Zij trekt al 10 jaar aan de kar.

De aardgasprijs is in de loop van de dag met 12% gedaald naar ongeveer 110 euro per megawatt-uur. Een reactie op het politieke akkoord van de Europese leiders om de piekende gasprijzen af te toppen. Een hard prijsplafond komt er niet. Wel vonden de Europese leiders een soepeler alternatief, dat ook het tegenpruttelende Duitsland en Nederland zien zitten.

De Europese ministers van Energie vragen dat de Europese Commissie maatregelen uitwerkt om de gasprijs te plafonneren. Maar of het om een maximumprijs voor Russisch gas of voor alle gasimport in Europa gaat, is nog niet beslist. De Europese ministers zijn het wél eens over een hele reeks andere maatregelen om de energieprijzen voor gezinnen en bedrijven te drukken. Zo zullen superwinsten van stroomproducenten worden afgeroomd.

Zo'n 350 taxi's van over heel Europa hebben het Brusselse stadsverkeer bijna de hele dag lamgelegd. De UberFiles, die zo'n 2 maanden geleden gepubliceerd zijn, hebben duidelijk gemaakt dat het vervoerplatform erg agressief heeft gelobbyd om voet aan de grond te krijgen in de grote Europese steden, ten koste van de lokale taxibedrijven. De manifestanten willen dat de Europa dwingende regels oplegt om eerlijke concurrentie mogelijk te maken.

We moeten ons niet van ons stuk laten brengen door Poetins dreigement dat Rusland geen olie of gas meer aan Europa levert als het een prijsplafond invoert. Dat zegt Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Zij legt vroeger dan verwacht vijf voorstellen op tafel om de energiecrisis op Europese schaal aan te pakken.

De groothandelsprijs voor gas is zo'n 8 procent gezakt, nu de verwachting groeit dat Europa toch snel gaat ingrijpen. Uit een gelekt document ter voorbereiding van de energietop eind deze week, blijkt dat maatregelen als een prijsplafond of gezamenlijke gasaankopen ernstige kans maken. De Franse president Macron heeft alvast laten blijken beide opties te steunen.

De Europese gasprijs is vandaag 11 procent hoger geëindigd. Bij opening van de markt schoot die zelfs met meer dan 30 procent omhoog. De reden: het Russische gasbedrijf Gazprom legt de leveringen via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 langer stil. Beleggers en economen beseffen ondertussen dat de energiecrisis de Europese economie harder treft dan de Amerikaanse. En dus verliest de euro fors terrein tegenover de dollar.

De Europese Unie heeft alles in huis om de economische schok ten gevolge van de hoge energieprijzen snel te boven te komen. Die optimistische inschatting maakt economieprofessor Willem Sas dit weekend in Trends Summer Talk. Het is tijd voor een hernieuwde Europese samenwerking op het vlak energie, zegt Sas, net zoals 70 jaar geleden de EGKS werd opgericht, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De PMI-indexen in de grote Europese economieën laten een krimp van de industrie voorspellen. Het is al 10 jaar geleden dat de orders zo fel afnamen, de lockdownmaanden buiten beschouwing gelaten. En het blijft niet bij een Europees probleem, want ook in China staat de industriële barometer op onweer. Het voordeel is wel dat de inflatiedruk nu wat kan afnemen. Zo is de olieprijs vandaag fors lager gedoken.

De lidstaten van de Europese Unie zijn bereid hun aardgasverbruik tussen 1 augustus en april volgend jaar met 15 procent te verminderen. Dat moet ons helpen de winter door te komen met zo weinig mogelijk Russisch gas. De vermindering gebeurt wel op vrijwillige basis en er zijn nogal wat uitzonderingen voorzien. Of we er een strenge winter mee doorkomen valt af te wachten. Een gemiddelde winter moet wél lukken.

De lidstaten van de Europese Unie zijn bereid hun aardgasverbruik tussen 1 augustus en april volgend jaar met 15 procent te verminderen. Dat moet ons helpen de winter door te komen met zo weinig mogelijk Russisch gas. De vermindering gebeurt wel op vrijwillige basis en er zijn nogal wat uitzonderingen voorzien. Of we er een strenge winter mee doorkomen valt af te wachten. Een gemiddelde winter moet wél lukken.

De Europese Unie gaat de energiecrisis nauwer coördineren. Dat is in Brussel beslist tijdens de top van de staatshoofden en regeringsleiders. Zo komt er een stuurgroep met experts, die het energiebeleid van de lidstaten beter op elkaar moeten afstemmen. Maar de torenhoge energieprijzen en dreigende tekorten in sommige lidstaten wegen zwaar op de eensgezindheid. De aanslepende Oekraïnecrisis zorgt ook voor steeds meer onvrede bij de bevolking.

De Europese Commissie beveelt aan om Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap toe te kennen van de Europese Unie. Dat heeft voorzitter Von der Leyen aangekondigd in een opvallende geel-blauwe outfit. Ook Moldavië is er klaar voor volgens de Commissie, terwijl Georgië z'n zaken eerst nog beter op orde moet zetten.

Net zoals de VS kampt ook Europa met huizenhoge inflatie. En ook de Europese Centrale Bank zal de rente optrekken. Maar niet zo fors als de Amerikaanse, terwijl bij ons grotere schade dreigt. Want de Europese economische motor draait een stuk minder goed. ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte verwacht daarom dat de groei stilvalt in de tweede jaarhelft.

De Europese Commissie en het Europees Parlement willen snel werk maken van een vrijhandelsakkoord met India. Dat land is een groeiende economische macht. Tussen 2009 en 2019 is de handel tussen de EU en India al met ruim 70 procent toegenomen. Toch moeten er nog een hoop obstakels worden geruimd.

Alle leiders van de 27 Europese lidstaten hebben zich achter een zesde sanctiepakket tegen Rusland geschaard. De meest opvallende maatregel is een embargo op Russische olie. Weliswaar enkel olie die per schip vervoerd wordt. Daarvoor zijn voldoende alternatieven. De Hongaarse premier Orban en zijn Tsjechische en Slovaakse collega's hebben een uitzondering bekomen: zij mogen nog een tijdje olie via een Russische pijpleiding blijven afnemen.