Alles over Europees parlement

Twintig jaar na het oorspronkelijke idee, geeft Europa groen licht voor een koolstofgrenstaks. Die moet producenten van buiten de EU dwingen om hun productie te vergroenen, tenzij ze bereid zijn een CO2-heffing te betalen als ze hun producten in Europa willen verkopen. De heffing beschermt de Europese industrie tegen oneerlijke concurrentie uit landen met minder strenge milieu-eisen. Maar het duurt nog wel enkele jaren voor die concurrenten de grenstaks ook effectief zullen moeten betalen.

Europese beursgenoteerde bedrijven moeten vanaf 2026 minstens 40% vrouwen in hun raad van bestuur hebben. Gemiddeld ligt dat cijfer nu op 30%, maar enkele lidstaten zoals Hongarije en Cyprus zitten daar nog ver onder. Ons land zit op 37%, na de invoering van een wettelijke quotum. Zo'n quotum komt er nu dus ook op Europese schaal, en het legt de lat nog wat hoger. Komende dinsdag stemt het Europees Parlement. Wij hadden een interview met de Nederlandse rapporteur, Lara Wolters. Zij trekt al 10 jaar aan de kar.

De Europese Commissie laat zijn voorbehoud varen over de invoering van een algemeen, Europees prijsplafond voor gas. Dat heeft commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vandaag aangegeven in het Europees Parlement in Straatsburg. Het prijsplafond voor gas moet dan wél een tijdelijke maatregel zijn, vindt Von der Leyen. Tot er een nieuwe prijsindex is voor de Europese gasmarkt.

Nog 11 maanden en dan verdwijnt de fameuze Libor-index. Een Britse rentevoet die de basis vormt voor heel wat Europese contracten, waaronder hypotheekleningen. Maar na een groot fraudeschandaal is 5 jaar geleden beslist om die Libor te laten uitdoven. Intussen is ook de Brexit een feit. Dé uitgelezen kans om terug Europese controle te krijgen over zulke belangrijke financiële transacties, zo vindt het Europees parlement.

Misschien vanavond laat nog, of anders morgenochtend weten we hoe het Europees Parlement heeft gestemd over het nieuwe Europees landbouwbeleid. Het gaat over de voorwaarden waaronder bijna 400 miljard euro aan Europese subsidies worden uitgekeerd. Het is de bedoeling een deel van de subsidie te koppelen aan groene doelstellingen. Dat zou meer kleinschalige, duurzame landbouw moeten bevorderen. Maar is dat ook zo?

Het Europees Parlement heeft een pakket nieuwe regels voor het wegtransport goedgekeurd. Regels die de sector zullen hertekenen en waarover jarenlang is gediscusieerd. Ze moeten een eind maken aan oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de sector. De transportbonden juichen het toe. De Belgische transportbedrijven zijn veel minder enthousiast.

De Europese Centrale Bank kan een grotere rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat heeft voorzitter Christine Lagarde gesuggereerd in het Europese parlement, waar ze vragen beantwoordde van parlementsleden. Lagarde zinspeelde onder meer op de mogelijkheid om het obligatie-inkoopprogramma van de ECB te vergroenen.

In Straatsburg is het Europees Parlement voor 't laatst bijeengeweest voor de Europese verkiezingen in mei. De afgelopen legislatuur is er in een aantal dossiers vooruitgang geboekt. Zo zijn er belangrijke handelsakkoorden afgesloten. En is er wetgeving gekomen rond gegevensbescherming. Maar niet alle knopen zijn doorgehakt.

Oost-Europese werknemers die hier tijdelijk komen werken moeten dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden krijgen als hun Belgische collega's. Daarover hebben onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord bereikt. Een doorbraak in de strijd tegen sociale dumping.

Europees Parlement schaft roamingtarieven af / Albert Heijn scoort met eigen online tv-kanaal / Muslinked geeft allochtone ondernemers een duwtje / Bananen maken van Antwerpen belangrijke groenten- en fruithaven / India investeert massaal in hogere welvaart

Een spoedzitting van het Europees Parlement over de Brexit draaide uit op een erg emotioneel debat. Brexit- en UKIP-leider Nigel Farage was kop van jut. Het parlement vindt trouwens dat de Britten snel officieel de scheiding moeten aanvragen.

Als het van het Europees parlement afhangt, moeten grote bedrijven binnenkort per land aangeven hoeveel belastingen ze hebben betaald. Dat staat in een rapport dat het voltallige parlement vandaag heeft goedgekeurd. Het rapport komt er nadat LuxLeaks onthuld heeft dat bedrijven massaal belastingen ontduiken. Nu is het aan de Commissie en de lidstaten om daar verder werk van te maken.

Volgende week woensdag moet het Europees parlement standpunt innemen over het historische vrijhandelsakkoord dat Europa onderhandelt met de VS. De stemming werd eerder al uitgesteld wegens onenigheid binnen de socialistisch e en christen-demorcratische fracties. Maar ook het nieuwe compromis staat nu op wankelen.

Over twee jaar hoeven we geen extra kosten meer te betalen voor mobiel bellen of surfen vanuit een ander EU-land. Vanaf 15 juni 2017 mogen de gsm-operatoren geen roamingtarieven meer aanrekenen. Dat zijn het Europees Parlement, de Commissie en de Raad overeengekomen na liefst twee jaar onderhandelen. De voorbije nacht zelfs nog twaalf uur aan een stuk.

Er is een belangrijke horde genomen in de onderhandelingen over TTIP, het vrijhandelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Europa. Het Europees Parlement heeft in de Commissie Internationale Handel een ontwerpresolutie goedgekeurd. De onderhandelaars kunnen dus doorgaan, maar moeten zich wel aan de afspraken houden.