Alles over Europees parlement

Voor de voorstelling van het Europese herstelfonds hebben europarlementsleden Kris Peeters en Johan Van Overtveldt een debat gehouden. Tussen beide mannen bestaat dezelfde tegenstelling als tussen de lidstaten onderling. Van Overtveldt verzet zich tegen giften en subsidies aan landen als Italië en Spanje. Want dan betalen de rijkere landen het gelag voor de armere. Peeters pleit dan weer voor financiële solidariteit tussen de lidstaten.

Op 11 december liet Europa haar Green Deal los op de wereld. Petra De Sutter, Europarlementslid voor Groen, gaf in een stuidiogesprek meer toelichting bij dit ambitieuze plan.

Het Europees Parlement krijgt opnieuw een Italiaan als voorzitter. De 63-jarige David Sassoli is al tien jaar europarlementslid. De sociaal-democraat mag tweeënhalf jaar voorzitter zijn. De volgende twee en een half jaar gaat naar een christendemocraat. Dat zit zo in de deal over de Europese topfuncties.

De traditionele partijen hebben het moeilijk, ook op Europees niveau. Voor het eerst in 40 jaar verliezen de sociaal-democraten en de christendemocraten hun meerderheid in het Europees Parlement. Die stemmen gaan naar de Liberaal-Democraten en de Groenen. Daarnaast winnen ook de rechts-populisten aanhang, maar minder fors dan verwacht.

Premier Michel heeft vanmorgen in het Europees parlement gepleit voor een sterker Europa. Hij sluit zich daarmee aan bij het discours van Macron, die vorige maand al te gast was. Maar de oppositie hekelt een groot verschil tussen woorden en daden, omdat coalitiepartner N-VA op de rem staat.

Geld ophalen op de kapitaalmarkten zou voor KMO's makkelijker moeten worden. Het Europees Parlement heeft namelijk nieuwe regels goedgekeurd voor prospectussen. Nieuwe regels die meer op maat zijn van KMO's. Zo'n prospectus is een verplichte infobrochure voor beleggers bij de uitgifte van aandelen of obligaties