Alles over Europese Unie

De Europese Commissie komt pas over enkele weken met een uitgewerkt voorstel over een prijsplafond voor gas. Toch is er over dat laatste nog altijd geen princiepsakkoord tussen de leiders van de 27 lidstaten. Die hebben in de Tsjechische hoofdstad Praag vergaderd over de energiecrisis. Dat de Europese leiders zoveel moeite hebben om knopen door te hakken, is pijnlijk. Zeker nu Europa zich tracht te profileren als een verenigd continent, dat de Europese Unie overstijgt.

Een vergadering in Brussel van de Europese energieministers heeft nieuwe maatregelen opgeleverd om de energiecrisis te bestrijden. Een plafond op de gasprijs komt er nog niet, wél een Europees wettelijk kader om overwinsten van stroomproducenten af te romen. Onze minister Tinne Van der Straeten ziet daarin mogelijkheden om fors meer nucleaire rente te eisen van Engie Electrabel, voor de Belgische kerncentrales.

Op de Europese Top in Brussel is afscheid genomen van Duits bondskanselier Angela Merkel. Nu in haar thuisland de regeringsvorming op koers zit was dit wellicht haar laatste deelname aan een Europese Raad. De voorbije 16 jaar heeft ze zo 107 keer deelgenomen aan het EU-topoverleg.

Sinds de Brexit in januari van dit jaar is de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ingestort. Volgens het Britse statistiekbureau ONS daalde het handelsvolume in het eerste kwartaal met bijna een kwart tegenover dezelfde periode in 2018. Opvallend ook : voor het eerst is de handel van het Verenigd Koninkrijk met niet-EU-landen groter dan met EU-partners.

Europa stelt een exitplan voor, om de lockdown stap voor stap achter ons te laten. De lidstaten mogen dan wel individueel beslist hebben wanneer en hoe ze de beperkende coronamaatregelen hebben ingevoerd, de Commissie wil de kritieke exit gecoördineerd aanpakken.

Hoewel de Europese Unie na de Brexit met minder leden zal zijn wil de Europese Commissie toch een groter Europees budget. Dat betekent voor veel lidstaten extra in de buidel tasten, maar ook besparen ondermeer op het Europese landbouwbudget. Vanmiddag heeft commissievoorzitter Juncker die plannen voor de volgende meerjarenbegroting uit de doeken gedaan. Die loopt van 2021 tot 2027.

Knarsetanden voor de Britse premier Theresa May. Haar regering mag de procedure om de Europese Unie te verlaten niet opstarten. Volgens het Britse Hooggerechtshof is dat een taak voor het parlement. Het arrest is een overwinning voor enkele gewone burgers die de zaak hadden aangespannen. Maar nog geen definitieve, want de regering gaat in beroep.

Het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie is vandaag niet ondertekend. Maar de weg ligt open om het binnenkort wel te doen. De federale regering en de deelstaatregeringen zijn het eens over een tekst. Die komt niet rechtstreeks in het akkoord, maar wordt er als verduidelijkende bijlage aan toegevoegd.

Wallonië steekt CETA, het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, een stok tussen de wielen. Het geeft de federale regering geen toestemming om het akkoord goed te keuren. Eerder deed ook het Franse Gemeenschapsparlement in Brussel dat al. De internationale pers kijkt verbaasd toe.

Het begin van het einde voor de Europese Unie. Zo onthalen eurosceptici de uitslag van het referendum in Nederland. Daar heeft de bevolking zich uitgesproken tegen meer handel en samenwerking tussen Europa en Oekraïne. Hoe het nu verder moet is zeer onduidelijk, Europa lijkt niet zinnens om het verdrag met Oekraïne aan te passen.

De steun voor een Brexit door politiek zwaargewicht en Londens burgemeester Boris Johnson, haalt het Britse pond onderuit. De munt verloor vanochtend meteen meer dan 1% tegenover de euro. De vraag of het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt of niet, zal de markten de komende maanden in de ban houden. En dat ondanks het Brits-Europese akkoord van vrijdagavond.