Alles over Expertengroep

Om de hoge inflatie te tackelen, doet de regering een beroep op een expertengroep. De verschillende meerderheidspartijen hebben acht economen naar voren geschoven, die concreten aanbevelingen moeten doen. Onder de economen - vier Nederlandstaligen en vier Franstaligen- zitten bekende namen, zoals Paul De Grauwe en Koen Schoors. Donderdag is de expertengroep voor het eerst samengekomen in de kantoren van de Nationale Bank.