Alles over fiscaal

De regering-De Croo heeft een energieakkoord bereikt. Een nieuw pakket maatregelen om de snel stijgende energiekosten van de gezinnen te temperen. De overheid verlengt de btw-verlaging op elektriciteit en verlaagt nu ook de btw op gas. Wie op stookolie verwarmt krijgt een mazoutcheque van 200 euro. En dankzij een accijnsverlaging zal ook een tankbeurt weer wat betaalbaarder worden.

Een flat aan zee en een jacht in de haven. Alles betaald door de vennootschap. Het was de fiscale droom van menig bedrijfsleider. Want vier jaar gelden had het Hof van Cassatie bepaald dat vennootschappen ook uitgaven mogen inbrengen die niets met hun activiteit te maken hebben. Maar daar voegt Cassatie nu in 2 recente arresten een voorwaarde aan toe. De vennooschap moet een economisch belang hebben bij de uitgaven. En dat kan de droom doorprikken.