Alles over fiscus

De nieuwe regels rond het auteursrecht moeten de fiscale rechtvaardigheid herstellen, maar dat gaat helaas ten koste van de rechtszekerheid. Dat zegt auteursrechtenexpert Gauthier Vandenbossche. Hij doet doctoraatsonderzoek aan de UGent naar het complexe verloningssyteem. In de praktijk zullen verschillende interpretaties mogelijk zijn, en daar heeft de minister zélf aan bijgedragen.

Dit jaar zullen in ons land 3,8 miljoen belastingplichtigen een vereenvoudigde belastingaangifte ontvangen. Dat is 57 procent van alle aangiftes in de personenbelasting. Er komen ook extra codes, wat indruist tegen de kritiek dat de aangifte te complex is geworden. Maar de meeste nieuwe codes zijn corona-gerelateerd en geven u de mogelijkheid om net minder belastingen te betalen, aldus de fiscus.

De Belgische fiscus heeft vorig jaar een recordaantal meldingen ontvangen over belastingontduikers. De meeste van die meldingen gebeuren anoniem. Maar de kans dat de fiscus effectief een dossier opent op basis van zo'n melding, blijkt erg klein. Vaak omdat de informatie te vaag is of gewoon niet klopt.

In geval van een harde brexit, blijft de fiscus het Verenigd Koninkrijk alvast tot eind dit jaar als deel van de Europese Unie zien. Dat staat in een actieplan van de regering Michel. Dat plan bevat een hele reeks maatregelen voor het geval het VK zonder akkoord uit de Unie stapt.

Het is weer stilaan tijd om onze belastingaangiftes in te vullen. Onder meer bedrijfsleiders die hun werkelijke beroepskosten indienen, zullen op hun tellen moeten passen. Zij staan dit jaar hoog op de prioriteitenlijst van de fiscus, zo blijkt.

Afgelopen jaar hebben bijna 850 Belgen een regularisatie-aanvraag ingediend. Waardoor bijna 600 miljoen aan zwart geld naar boven kwam. Ruim drie keer zoveel als het jaar voordien. Volgens fiscaal advocaten spelen ónze banken daar een belangrijke rol in.

De Federale Overheidsdienst Financiën verwacht 240 miljoen euro opbrengst te halen uit de huidige fiscale regularisatieronde. Maar dat geld zal niet allemaal dit jaar worden geïnd terwijl de regering daar wel op had gehoopt. Volgens fiscale experts beslist de meerderheid van de mensen met een verborgen vermogen om dat uiteindelijk toch niet aan te geven aan de fiscus.

De fiscus heeft de sector van de elitepaarden in het vizier: fokkers, kopers en verkopers. Twee controleacties brachten vorig jaar liefst 4 miljoen op aan ontdoken belastingen en boetes. De sector blijkt zich goed te lenen voor fiscale fraude. En omdat ie grensoverschrijdend is wordt er samengewerkt met de belastingdiensten van onze buurlanden.

In tegenstelling tot Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 23 andere landen, heeft ons land géén uitwisselingsverdrag met Panama. Onze belastingdienst kan dus geen gegevens opvragen over de Belgen op de lijst. Toch zijn er volgens fiscalisten een aantal instrumenten, waaronder de kaaimantaks, waarmee de Belgische fiscus de jacht kan openen.

De fiscus mag illegaal bewijsmateriaal tóch gebruiken in de strijd tegen fiscale fraude. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. Advocaten zijn verontwaardigd. Ze vrezen dat belastinginspecteurs nu hun boekje te buiten zullen gaan. De kwestie is extra vervelend omdat het regeerakkoord een betere verstandhouding tussen fiscus en de burger belooft.