Alles over Frederick Poesen

Bedrijfsrevisoren doen vandaag veel meer dan de jaarrekening controleren en attesteren. Hun klanten, de bedrijven, willen meer over zichzelf te weten komen dan enkel de puur financiële informatie. En dus bieden auditbedrijven een nieuw pakket aan diensten aan onder de noemer : Global Assurance Locally. Is het IT-systeem van een bedrijf betrouwbaar ? Is een bedrijf echt duurzaam bezig ?