Alles over geopoltiek

Na de economische sancties van heel wat westerse regeringen breken nu ook steeds meer westerse bedrijven met Rusland, uit protest tegen de inval in Oekraïne. Olie- en gasbedrijven spelen hierin een voortrekkersrol. Volgens Etion, het forum voor geëngageerd ondernemen, is die desinvesteringsgolf waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard. Bedrijven beseffen immers meer en meer dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.