Alles over Grootverbruikers

De grote elektriciteitsverbruikers in de industrie vragen drie kernreactoren in ons land langer open te houden, bij voorkeur 20 jaar. Dat zeggen ze bij monde van hun federatie Febeliec. De elektriciteitsprijzen mogen nu historisch laag zijn, de industrie vreest dat twijfels over de bevoorradingszekerheid ze weer de hoogte zullen injagen.