Alles over healthcare

Technologische innovatie is één van de drijvers voor het verhogen van de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Om innovatie te ondersteunen en nieuwe technologieën betaalbaar te maken voor patiënten is een tussenkomst van het RIZIV vaak onontbeerlijk. Maar het budget van de gezondheidszorg mag de komende jaren slechts beperkt stijgen.

De evoluties in de gezondheidszorg leiden ook tot wijzigingen voor de zorgberoepen. Zo zien ziekenhuisartsen heel wat nieuwe uitdagingen op zich af komen. Maar ze vormen binnen het ziekenhuis wel een aparte beroepsgroep, ook al omwille van hun zelfstandig statuut. Steeds meer instellingen maken daarom werk van een eigen HR-beleid voor ziekenhuisartsen.