Alles over indexering

Dat voorspelt het Federaal Planbureau. De gemiddelde koopkracht houdt goed stand in ons land, omdat meer mensen aan het werk zijn, maar zeker ook dankzij de indexering van onze lonen en uitkeringen. Op die indexering zit wat vertraging, maar tegen 2023 zou onze koopkracht al met 0,7% toenemen. Tegen die tijd zullen de indexeringen de inflatie overtreffen.

Voor ruim 800.000 werknemers wacht begin volgend jaar een loonindexering van meer dan 10%. Dat blijkt uit een inschatting van HR-dienstverlener SD Worx. Het gaat ondermeer om een reeks bedienden, arbeiders uit de voedingsindustrie, maar ook om werknemers uit kwetsbare sector als transport, logistiek en horeca. Zij hebben het langst moeten wachten, maar hun opslag zal een schok geven.

De energiecrisis en de inflatie hebben een grotere impact op de financiën van de gemeenten dan de coronacrisis. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie van de gemeentefinanciën door Belfius. De gestegen loonkosten, de energiefactuur en de kosten voor bouwmaterialen wegen zwaar op de gemeenten. De lokale besturen staan voor de moeilijke oefening om hun financiën in evenwicht te krijgen en toch nog voldoende investeringen te doen.

De inflatie is in november opgelopen tot 5,6 procent. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil in ons land nog zo sterk steeg. De oorzaak van de toegenomen levensduurte zijn de stijgende energieprijzen. Werkgevers maken zich zorgen: de loonkosten in ons land zullen stijgen door de automatische indexering, en veel meer dan lang gedacht. Dus dreigen onze bedrijven in te boeten aan concurrentiekracht.

De inflatie is in november opgelopen tot 5,6 procent. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil in ons land nog zo sterk steeg. De oorzaak van de toegenomen levensduurte zijn de stijgende energieprijzen. Werkgevers maken zich zorgen: de loonkosten in ons land zullen stijgen door de automatische indexering, en veel meer dan lang gedacht. Dus dreigen onze bedrijven in te boeten aan concurrentiekracht.

Het VBO wil een verdere lastenverlaging. Da's de belangrijkste eis van de werkgeversorganisatie in haar verkiezingsmemorandum. De werkgevers willen de vennootsbelasting én de werkgeversbijdrage verlaagd zien tot twintig procent. Bovendien willen ze de automatische loonindexering afschaggen. Dat zal volgens hen nieuwe banen creëren en onze bedrijven concurrentiëler maken.