Alles over indexering

De inflatie is in november opgelopen tot 5,6 procent. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil in ons land nog zo sterk steeg. De oorzaak van de toegenomen levensduurte zijn de stijgende energieprijzen. Werkgevers maken zich zorgen: de loonkosten in ons land zullen stijgen door de automatische indexering, en veel meer dan lang gedacht. Dus dreigen onze bedrijven in te boeten aan concurrentiekracht.

De inflatie is in november opgelopen tot 5,6 procent. Het is van juli 2008 geleden dat het prijspeil in ons land nog zo sterk steeg. De oorzaak van de toegenomen levensduurte zijn de stijgende energieprijzen. Werkgevers maken zich zorgen: de loonkosten in ons land zullen stijgen door de automatische indexering, en veel meer dan lang gedacht. Dus dreigen onze bedrijven in te boeten aan concurrentiekracht.

Het VBO wil een verdere lastenverlaging. Da's de belangrijkste eis van de werkgeversorganisatie in haar verkiezingsmemorandum. De werkgevers willen de vennootsbelasting én de werkgeversbijdrage verlaagd zien tot twintig procent. Bovendien willen ze de automatische loonindexering afschaggen. Dat zal volgens hen nieuwe banen creëren en onze bedrijven concurrentiëler maken.