België ontsnapt aan groeiende ongelijkheid

België ontsnapt aan groeiende ongelijkheid

n ons land is de inkomsongelijkheid afgenomen sinds het uitbreken van de financiële crisis. België is daarmee de opvallende uitzondering in een internationale studie van ING. Bijna overal in de eurozone is de kloof tussen hoge en lage inkomens gestegen. In het Zuiden zelfs bijzonder sterk.