Alles over kinderen

Voor veel ouders is het niet vanzelfsprekend om in deze afkoelingsweek in het lager onderwijs opvang te vinden. Winkelketen HEMA organiseert daarom in de meeste van zijn honderd winkels in ons land noodopvang voor kinderen van medewerkers. En op die manier blijven die medewerkers in de drukste week van het jaar, die voor Kerstmis, natuurlijk ook aan de slag.

Delhaize werkt aan een etikettesysteem, waarmee gezonde en ongezonde voeding makkelijker herkenbaar moet zijn voor de consument. Ook gaat de supermarktketen gratis fruit uitdelen aan kinderen. Zogenaamd om z'n engagement naar gezonde voeding te verhogen, maar er zit meer achter.

In nieuw samengestelde gezinnen kunnen de echtgenoten elkaar vanaf september volledig onterven ten voordele van hun eigen kinderen. Het is een van de moderniseringen in ons huwelijksvermogensrecht, die beslist zijn tijdens de ministerraad vanochtend. Ook voor de bedrijfswereld zijn er aanpassingen: een ex-partner kan bijvoorbeeld de toekomst van een bedrijf niet meer dwarsbomen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil aan elk kind dezelfde belastingvrijstelling toekennen. Nu stijgt de belastingvrije som nog naarmate je meer kinderen hebt. Maar Van Overtveldt wil dus voor elk kind hetzelfde bedrag, zo'n 2.300 euro. Het is een besparingsmaatregel, die, als die erdoor komt, alleen geldt voor kinderen die nog niet geboren zijn.

De grondstof voor de batterij van uw smartphone of laptop is mogelijk door Congolese kinderen ontgonnen. Dat zegt Amnesty International. Het gaat om kobalt, dat vooral in Congo ontgonnen wordt. Volgens een onderzoek van Amnesty International gebeurt dat vaak in mensonterende omstandigheden, waarbij ook kinderen ingezet worden.

China maakt een einde aan zijn éénkindbeleid. Na 35 jaar. Voortaan zullen alle Chinese koppels twee kinderen mogen krijgen. Dat is bekend gemaakt op de slotdag van het jaarlijkse Nationale Volkscongres. Officieel is het nog niet, maar China zou de komende 5 jaar mikken op een groei van 6,5 procent, tegenover 7 nu.