Alles over KPMG

Bedrijfsrevisoren doen vandaag veel meer dan de jaarrekening controleren en attesteren. Hun klanten, de bedrijven, willen meer over zichzelf te weten komen dan enkel de puur financiële informatie. En dus bieden auditbedrijven een nieuw pakket aan diensten aan onder de noemer : Global Assurance Locally. Is het IT-systeem van een bedrijf betrouwbaar ? Is een bedrijf echt duurzaam bezig ?

Bedrijfsrevisor KPMG hoeft van het Gentse Hof van Beroep geen schadevergoeding te betalen in het burgerlijke luik van het fraudeproces rond Lernout & Hauspie. Een streep door de rekening van 15.000 gedupeerde beleggers. Want KPMG was nog de enige kapitaalkrachtige partij in deze rechtzaak. Beleggers kunnen nu alleen nog aankloppen bij 6 toplui, waaronder Lernout en Hauspie zelf.