Alles over kunstenaars

Kunst in Huis heeft 2021 afgesloten met 1.250.000 zogenaamde uitleendagen, 11% meer dan het jaar voordien. Het gaat om het totaal aantal dagen waarop kunstwerken uitgeleend zijn aan abonnees. Intussen lopen zo'n 3.000 abonnementen, zowel bij particulieren als bij organisaties en bedrijven. Ook daar tekent heel deelplatform een stevige groei op van 14%. De formule slaagt erin om de elitaire kunstmarkt toegankelijk te maken voor een ruimer publiek.

De Vlaamse regering gaat kunstwerken aankopen van jonge, Vlaamse kunstenaars. Cultuurminister Gatz wil zo de kunstcollectie van onze musea uitbreiden en tegelijk opkomende talenten promoten.

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz wil meer privégeld losweken om kunst en cultuur te financieren. Vandaag heeft hij daarover een aantal voorstellen gedaan aan de sector. Hij wil dat kopers van kunst tot 7.000 euro renteloos kunnen lenen en pleit ook voor een Cultuurbank waar kunstenaars renteloos of rentearm kunnen lenen.