Alles over laaggeschoolden

BeCode haalt 2,5 miljoen euro op. Met dat geld wil de codeerschool tegen 2024 drie keer zoveel laaggeschoolden en werklozen opleiden tot programmeur als nu. Verschillende private investeringsfondsen én de federale investeringsmaatschappij tekenen in op de kapitaalverhoging.

Een werkgever die een laaggeschoolde jongere aanwerft, zal van Vlaanderen 1.150 euro korting in de RSZ-bijdrage krijgen. Dat is een gevolg van de hervorming van het doelgroepenbeleid, een manier om kwetsbare groepen aan het werk te krijgen. In plaats van 36 verschillende soorten doelgroepen, houdt Vlaams minister Muyters er nog drie over.