Alles over land

6 op de 10 bedrijven in ons land hebben nog te weinig vrouwen in hun Raad van Bestuur. Volgend jaar gaan de verplichte quota van kracht, dan moet 1 op de 3 bestuurders vrouw zijn. Maar de meerderheid van de bedrijven blijft daar onder. In de directiecomités is het nog slechter gesteld.

In Australië is een discussie over landeigendom na 37 jaar beslecht in het voordeel van de aboriginals. Het Larrakiavolk claimt al sinds 1979 de rechten over het Kenbiland. Maar er waren meerdere uitspraken van de Federal Court en van het Hooggerechtshof nodig om tot een definitieve toewijzing te komen.