Alles over langdurig zieken

CD&V heeft vandaag een 15-puntenplan voorgesteld om de arbeidsmarkt te hervormen. Jobsdeal 2.0 hebben ze het genoemd. Opvallend punt uit het plan: werkzoekenden die zich niet inzetten om de taal van hun regio te leren, krijgen geen recht op een werkloosheidsuitkering. CD&V wil ook dat mensen meer overuren kunnen draaien bij hun eigen werkgever, zonder daar te veel belastingen op te betalen.

Vlaams minister van Werk Crevits en federaal minister van Sociale Zaken Vandenbroucke hebben een actieplan ondertekend om langdurig zieken sneller weer aan het werk te krijgen. Dit jaar nog zullen 7.500 Vlamingen een persoonlijk begeleidingstraject krijgen. Dat aantal moet naar 12.000 tegen 2024. Al beseffen de ministers dat het een druppel op een hete plaat is, want Vlaanderen telt intussen bijna een kwart miljoen langdurig zieken.

Werknemers die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn wegens bijvoorbeeld burn-out of ziekte, moeten sneller terug aan het werk. Nachtarbeid moet flexibeler kunnen, en Vlaanderen moet onverwijld de jobbonus invoeren. We hebben immers àlle arbeidskrachten nodig, als we de groei van onze ondernemingen niet willen fnuiken. Dat zegt VOKA-voorzitter Wouter de Geest vanavond op VOKA-rentrée, een jaarlijks event dat de start van het nieuwe politieke en economische jaar inluidt.

"België is ziek". Zo besluit Randstad op basis van een vergelijkend Europees onderzoek. Ruim 1 op de 4 Belgen tussen de 20 en 65 jaar is niét aan het werk. Een belangrijk deel daarvan zijn zieken en invaliden. Die groep is de laatste 10 jaar met bijna de helft gegroeid in ons land. Dat is véél sterker dan in de rest van Europa. Onze aanpak faalt, zo luidt het verdict.

De nieuwe regeling om langdurig zieken te re-integreren op de werkvloer, werkt niet goed. Dat zegt Acerta op basis van z'n onderzoek naar middellang ziekteverzuim in de privésector. Dat ziekteverzuim is ondanks de nieuwe wet het afgelopen jaar nog verder gestegen.

Bpost gaat 20 langdurig zieken herscholen naar truckchauffeur met de hulp van de VDAB. Want truckchauffeur is een knelpuntberoep. Door de hoogconjunctuur en de pensionering van hun huidige chauffeurs vinden veel Belgische bedrijven onvoldoende kandidaten. Ze proberen zelfs chauffeurs van mekaar af te snoepen met interessante voorwaarden.

Het aantal langdurig zieken is in 4 jaar tijd met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Acerta bij 40.000 werkgevers. Vooral psychische klachten zijn sterk in opmars. En daar kunnen werkgevers iets aan doen, vindt Acerta.