Big Brother op je smartphone 20/10/15

Big Brother op je smartphone 20/10/15

De Big Brother Award gaat dit jaar naar de apps die op onze smartphone staan. De award wordt uitgereikt door de Liga van de Mensenrechten en partner Orde van Vlaamse Balies. We zijn ons té weinig bewust van welke informatie die apps verzamelen, zeggen ze.