Alles over loonsverhogingen

Het afgelopen jaar was er, ondanks corona, opvallend veel vraag naar financiële experts op de arbeidsmarkt. Dat stellen ze vast bij recruitmentbureau Robert Walters. Zij zagen de vraag naar financiële specialisten met 65% toenemen. En dat vertaalt zich in sterk stijgende lonen voor wie al in de sector actief was.

De vakbonden vinden dat er nu opniéuw marge is voor loonsverhogingen. Maar de werkgevers wijzen erop dat we nog altijd kampen met de historische loonkloof van vóór 1996. Ook de regering vindt dat we verder moeten matigen