Alles over Matthias Diependaele

Begin volgend jaar gaat het meesterwerk Het Lam Gods zijn derde en laatste restauratiefase in. Het iconische werk van de gebroeders Van Eyck moet in 2026 volledig in oude glorie hersteld zijn. Jaarlijks trekt de Sint-Baafskathedraal waarin het werk tentoon gesteld wordt meer dan een miljoen bezoekers. De Vlaamse regering legt voor de laatste fase 1,5 miljoen euro op tafel, bovenop een eerdere investering van 3 miljoen euro. Voor de regering is het Lam Gods een hoeksteen van Vlaanderens internationale toeristische marketing.

Vlaanderen gaat scherper toezien op zijn subsidiestroom. Nieuwe subsidies zullen na maximaal vijf jaar aflopen. En wie ze toekent mag niet langer vertrekken van de vraag wie ze moet krijgen, maar wel wat het maatschappelijk doel is. Een scherpere doelstelling moet controle makkelijker maken. Er komt ook extra financieel toezicht om fraude en oneigenlijk gebruik van subsidies op te sporen.

Tot 2024 investeert Vlaanderen 9,1 miljard euro in woningbouw. Bijna de helft daarvan gaat naar sociale woningbouw. Het andere deel van 't budget is bedoeld voor sociale leningen, energie- en renovatiepremies en renteloze renovatiekredieten. Met de overheidsinvestering wil de Vlaamse regering een boost te geven aan de bouwsector, die de gevolgen van de coronacrisis ondervindt.