Alles over medische overmacht

De regering neemt twee nieuwe maatregelen om de groeiende groep langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. Het gaat intussen al om zo'n half miljoen Belgen die uitgevallen zijn, of 1 op de 10 werknemers. Bedrijven die zo'n langdurig zieke ontslaan, moeten voortaan een premie betalen, waarmee de zieke begeleid wordt naar een nieuwe job. En wie zo'n langdurig zieke een job aanbiedt, krijgt 1.000 euro.