Alles over nationale bank

Dat de winstmarge van de bedrijven in ons land bijzonder hoog ligt en ook vorig jaar opvallend hoog bleef liggen, is vooral te danken aan de één procent grootste bedrijven. Dat stelt de Nationale Bank, die de bedrijfsmarges op een andere manier heeft berekend. En dat geeft toch wel een ander beeld: per euro omzet zag een Belgisch mediaan-bedrijf zijn marge met meer dan 2 cent zakken in het derde kwartaal.

België kan waarschijnlijk een recessie vermijden, zegt de Nationale Bank. Onder meer dankzij de automatische loonindexering, waardoor de koopkracht van de Belgen behoorlijk goed op peil blijft. Maar die indexering zadelt onze bedrijven wel op met een stevige loonhandicap: in 2 jaar stijgen de Belgische loonkosten 5,6 procentpunt méér dan in de buurlanden. Dat kostennadeel doet onze bedrijven in snel tempo internationaal marktaandeel verliezen.

Onze banken moeten in hun risicomanagement ook rekening houden met een forse opstoot van de rente. Geen zeer waarschijnlijk, maar een realistisch scenario. Dat zegt de Nationale Bank in haar jaarlijks rapport over de financiële stabiliteit in ons land, waarop ze moet toezien. En sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en grondstoffenprijzen zijn de risico's voor die stabiliteit alleen maar toegenomen.

Na Polen wordt België de tweede Europese lidstaat waar Oekraïense vluchtelingen bankbiljetten uit eigen land zullen kunnen omwisselen in euro's. Op Europees niveau bleek zo'n regeling niet haalbaar. Dus hebben de Belgische en Oekraïense Nationale Bank onderling een regeling uitgewerkt. Onder meer over de wisselkoers die beide landen zullen hanteren.

De nationale bank heeft op vraag van onze federale regering onderzocht welke sectoren nu het hardst te lijden hebben onder de stijgende loon- en energiekosten. Het blijkt dat bedrijven gemiddeld 60 procent van de extra kosten kunnen doorrekenen aan hun klanten. Maar niet alle ondernemingen bevinden zich in dezelfde situatie. Sectoren die de kosten minder kunnen doorschuiven, of die zowel met hogere loon- als energiekosten kampen, zitten in zwaar weer.

Om de hoge inflatie te tackelen, doet de regering een beroep op een expertengroep. De verschillende meerderheidspartijen hebben acht economen naar voren geschoven, die concreten aanbevelingen moeten doen. Onder de economen - vier Nederlandstaligen en vier Franstaligen- zitten bekende namen, zoals Paul De Grauwe en Koen Schoors. Donderdag is de expertengroep voor het eerst samengekomen in de kantoren van de Nationale Bank.

De hoge inflatie jaagt via de automatische loonindexering de loonkosten van onze bedrijven fors aan. Dit en volgend jaar samen met meer dan tien procent, waarschuwt de Nationale Bank. In drie jaar met dertien procent, wat neerkomt op een meerkost van zo'n 20 miljard voor de Belgische bedrijven. De cijfers komen uit een update van de economische verwachtingen van de Nationale Bank, waarin ze ook rekening houdt met de oorlog in Oekraïne. Een update op vraag van de regering, die volop werkt aan de begrotingscontrole.

Ons land zal wel degelijk aan concurrentiekracht verliezen door de forse loonindexering. Een gevolg van de hoge inflatie. Maar dat verlies aan concurrentiekracht is tijdelijk, voorspelt de Nationale Bank in haar jaarverslag. De lonen in de buurlanden zullen de achterstand snel inhalen.

Onze bedrijven gaan volgend jaar aan concurrentiekracht verliezen. Zo waarschuwt de Nationale Bank. Dat is het gevolg van de piekende inflatie, die bij ons automatisch leidt tot loonstijgingen. Toch gelooft gouverneur Wunsch dat het maar om een tijdelijk fenomeen gaat. De inflatie gaat uiteindelijk terugvallen en de lonen in de buurlanden gaan de onze bijbenen. Goed nieuws is ook dat onze economie vanaf de lente opnieuw zou opveren. Na de inzinking die we nu doormaken.

Het personeelstekort wordt nijpend, terwijl de problemen in de toeleveringsketens blijven stijgen en de kosten ook. Ziedaar het resultaat van een enquête bij 2.100 Belgische bedrijven, afgenomen door de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties. Het economisch herstel wordt nu duidelijk gehinderd door die praktische beslommeringen. Prijs- en loonsverhogingen zijn daar het onvermijdelijke gevolg van.

Het omzetverlies waar bedrijven mee te kampen hadden in volle coronacrisis maakt plaats voor problemen aan de aanbodzijde. Dat blijkt uit de mei-enquête van de werkgeversorganisaties, die gecoördineerd wordt door de Nationale Bank. Vele bedrijven hebben af te rekenen met toeleveringsproblemen van grondstoffen en half-afgewerkte producten. Ook geschikt personeel vinden, wordt problematisch.

Het Belgisch consumentenvertrouwen is zelden zo fors verbeterd als in mei. Da's te danken aan de coronaversoepelingen en de vaccinaties die op tempo komen. Op Europees vlak is het consumentenvertrouwen deze maand gestegen tot net boven het niveau van vóór de coronacrisis. Dat is goed nieuws voor de economie, want er staat veel spaargeld klaar om uitgegeven te worden.

De Nationale Bank maakt zich zorgen dat de kapitaalvereisten voor Europese banken versoepeld worden. Meer bepaald is ze bang dat de tussenschotten tussen het hoofdkantoor en haar verschillende bankfilialen verdwijnen. Grootbanken als BNP Paribas en ING, zouden dan bijvoorbeeld een deel van het spaargeld op Belgische rekeningen kunnen gebruiken om kredieten in Frankrijk of Nederland af te dekken. Maar in het geval van een bankencrisis, zien we dat geld nooit meer terug, waarschuwt de Nationale Bank.

Er is nood aan een nieuwe index, die het budget van arme gezinnen in de gaten houdt. Die conclusie trekt gouverneur Pierre Wunsch uit de eerste luisteroefening van de Nationale Bank van België. De ECB heeft alle centrale banken van de eurozone de opdracht gegeven om de bevolking te bevragen naar de effecten van het geldbeleid. De ECB wil dit najaar haar beleid bijsturen op basis van deze bevragingen.

De aanslepende coronacrisis weegt steeds zwaarder op de financiële toestand van onze bedrijven. Gemiddeld verwachten die in 2021 nog steeds 9% minder omzet te draaien dan normaal. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Economic Risk Management Group, opgericht in de schoot van de Nationale Bank. Zelfs 2022 zou nog geen verlossing brengen. En dat leidt tot liquiditeitstekorten.

Dankzij de steunmaatregelen verloren we 100.000 Belgische jobs minder, dan na de eerste lockdown gevreesd. Dat concludeert de Nationale Bank in haar nieuwe economische vooruitzichten. De keerzijde is wel dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 10,6% en dat onze staatsschuld zal blijven aanzwellen. Vroeg of laat zal de regering dus wel de broeksriem moeten aanhalen.

Belgische ondernemers zien 2021 steeds somberder tegemoet: zo schatten ze het totale banenverlies in de privesector voor volgend jaar op bijna 60.000. En dat is een aanzienlijke verslechtering van de verwachtingen: eerder vreesden bedrijven het verlies van 15.000 banen. Het toegenomen pessimisme blijkt uit een enquete van de Nationale Bank.

De instroom van migranten stimuleert de economische groei. Dat concludeert de Nationale Bank in na een grondig onderzoek. Immigratie had in vijf jaar tijd een positief effect van minstens 3,5% op ons BBP. Migratie is een politiek geladen thema, waarin het debat vaker gebaseerd is op gevoel dan op feiten. De Nationale Bank zorgt nu voor objectivering en legt ook een aantal pijnpunten bloot.

Voormalig gouverneur van de Nationale Bank -Fons Verplaetse- is gisterenavond op 90 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van Covid19. Fons Verplaetse verliet de Nationale bank begin jaren '80 om kabinetchef te worden van premier Wilfried Martens. Hij was de man achter de devaluatie van de Belgische frank in 1982. Een mijlpaal, aldus Belfius-hoofdeconoom Véronique Goossens.

De Belgische economie is in het eerste kwartaal met 3,9 procent gekrompen. Dat blijkt uit een eerste voorzichtige raming van de Nationale Bank. De krimp is veel forser dan tijdens de financiële crisis in 2008. En in het eerste kwartaal waren de lockdownmaatregelen nog maar twee weken van kracht.