Alles over Oosterweelverbinding

Die normen moeten onze concurrentiekracht vrijwaren, nu de inflatie pijlsnel oploopt. Ook het juridisch steekspel rond 3M en de Oosterweelverbinding geeft een slechte indruk bij buitenlandse investeerders. De sectorfederatie van de chemie, de kunststoffen en de life sciences heeft die bezorgdheden geuit bij de voorstelling van z'n jaarcijfers.

Er zit opnieuw beweging in de werf van de eeuw, de Oosterweelverbinding. Na de zomer wil het Toekomstverbond van overheden en actiegroepen duidelijkheid scheppen over extra overkappingen op de noordelijke ring, een sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel. Om die projecten te financieren wordt gekeken naar de tolheffing. Want daar zou nog rek op zitten.

Er zit opnieuw beweging in de werf van de eeuw, de Oosterweelverbinding. Na de zomer wil het Toekomstverbond van overheden en actiegroepen duidelijkheid scheppen over extra overkappingen op de noordelijke ring, een sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel. Om die projecten te financieren wordt gekeken naar de tolheffing. Want daar zou nog rek op zitten.

Burgerbeweging Ringland laat opnieuw van zich horen. Ze vraagt de Vlaamse regering om de volledige overkapping van de Antwerpse ring te integreren in werf voor de Oosterweelverbinding. Momenteel is maar overkapping voorzien voor een derde van de geplande 4,5 km. Dat moet omhoog naar 90%, als het van Ringland afhangt.

Na Linkeroever, zijn nu ook op de rechter Schelde-oever de werken aan de Oosterweelverbinding begonnen. Een project van liefst 500 miljoen euro. In de buurt van het Havenhuis en het Noordkasteel komt een op- en afrittencomplex, dat de haven en de wijk het Eilandje rechtstreeks met de Antwerpse ring verbindt. Ook de oude Royerssluis wordt vernieuwd en vergroot. Die vormt een belangrijke toegangspoort tot de Schelde, voor de binnenschepen van het Albertkanaal.

Nog zo'n omstreden bouwdossier is dat van de Oosterweelverbinding, het project dat de Antwerpse ring moet volmaken. Ondanks alle onduidelijkheid zijn de voorbereidende werken gestart. Daarvoor is een enorme boorkop aangekomen. Die zal een tunnel onder het Albertkanaal graven voor nutsleidingen.