Alles over Pensioensparen

Meer dan de helft van de jongvolwassenen heeft geen vertrouwen in het overheidspensioen. Wie nog maar aan het begin van z'n loopbaan staat, vreest ook na z'n pensioen te moeten bijklussen om rond te komen. Dat vertelt een enquête van de koepel van pensioenspaarfondsen. Jongeren weten weinig over het complexe pensioenstelsel in ons land, maar ze beseffen wél dat ze zelf inspanningen zullen moeten doen.

Het rendement van de Belgische pensioenspaarfondsen loopt dit jaar enorm uiteen. Het best presterende fonds haalt een rendement van meer dan vijf-en-een-half procent. Terwijl andere fondsen in de min gaan. Een gevolg van het onwaarschijnlijke beursjaar dat we - bijna - achter de rug hebben.

Langer werken is alleen haalbaar met gepaste eindeloopbaanmaatregelen, vinden de vakbonden. Dat betekent dat we tijdskrediet en brugpensioen op 60 jaar opnieuw moeten invoeren. Vanmorgen zijn ze met hun alternatief pensioenplan naar minister Bacquelaine getrokken.

Het bedrag dat je voor pensioensparen mag inbrengen in de belastingen, moet omhoog. Dat vinden experts geraadpleegd door het kabinet Financiën. Het stimuleert pensioensparen, en de pensioenspaarfondsen kunnen het geld investeren in de economie. Minister van Financiën Van Overtveldt gaat het voorstel verdedigen binnen de regering.

Wie aan pensioensparen doet via de zogenaamde tweede pijler, haalde vorig jaar een rendement van gemiddeld 5,7%. Dat berekende de sectorfederatie van pensioenfondsen. Op termijn van een hele loopbaan levert dat een aardig bedrag op. Vandaar hun voorstel om de marge voor loonsverhogingen voor een groot stuk in pensioenfondsen te stoppen