Alles over Peter De Bley

Volgens de Golden Age Index van PWC scoort België bedroevend slecht inzake tewerkstelling van 55-plussers. PWC heeft raadgevingen voor overheid en de bedrijven om daar iets aan te doen. "Als we even goed doen als Finland, dan stijgt ons bbp met 10 procent," aldus Peter De Bley van PWC.