Alles over Philippe Muyters

Vlaams minister van werk Philippe Muyters het IBO-traject nog aantrekkelijker maken. De werkgeversbijdrage voor de IBO wordt vereenvoudigd en transparanter. En er komt een speciaal traject voor kwetsbare profielen, de K-IBO.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters wil de Vlaamse KMO-subsidies soepeler en eenvoudiger maken. KMO's kunnen beroep doen op twee systemen: de steunmaatregelen voor groeibedrijven en de KMO-portefeuille voor opleidingen en advies. De minister wil de stelsels vlot combineerbaar maken en tegelijk het budget optrekken.