Alles over Pierre Wunsch

Om de hoge inflatie te tackelen, doet de regering een beroep op een expertengroep. De verschillende meerderheidspartijen hebben acht economen naar voren geschoven, die concreten aanbevelingen moeten doen. Onder de economen - vier Nederlandstaligen en vier Franstaligen- zitten bekende namen, zoals Paul De Grauwe en Koen Schoors. Donderdag is de expertengroep voor het eerst samengekomen in de kantoren van de Nationale Bank.

De economische groei in ons land zal dit jaar maar licht vertragen naar 1,2 procent. Zo voorspelt de Nationale Bank. En dat ondanks alle economische turbulentie rond de brexit en de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. De groei zal vooral van de consumptie komen. De koopkracht van de gezinnen zal ook aantrekken.