Alles over producten

De Amerikaanse chemiereus Eastman investeert 3 miljoen euro in een nieuw innovatiecentrum in ons land. Vanuit Zwijnaarde zal Eastman producten ontwikkelen voor de hele Europese markt. Het gaat om verf en coatings voor de auto-industrie. Maar ook om innovatieve plastics zonder hormoonverstorende onderdelen.

De Europese Commissie heeft de grootste Europese btw-hervorming in een kwarteeuw voorgesteld. Bedrijven die producten aankopen in een andere Europese lidstaat zouden daar vanaf 2022 btw op moeten betalen zoals ze dat nu in eigen land moeten. Zo wil de Commissie btw-fraude aanpakken. Volgens haar kost die de Europese schatkisten elk jaar 50 miljard euro.

De Belgische concurrentiewaakhond voert de strijd op tegen verticale prijsafspraken. Dat zijn illegale minimumprijzen die producenten opleggen aan winkeliers, waardoor we voor veel producten mogelijks te veel betalen. De mededingingsautoriteit wil de controle bij bedrijven dit jaar opvoeren via huiszoekingen

De prijzen van producten en diensten in ons land blijven toenemen. En de prijsstijging versnelt zelfs nog, naar afgerond 3% op jaarbasis. Hoewel we de piek nu stilaan bereikt hebben, zullen we allicht snel een doorsijpeling zien naar lonen, contracten en prijzen van andere diensten en producten.