Alles over Renovatie

Een bouwbedrijf uit Aarschot heeft een techniek ontwikkeld om een huis in 24 uur energetisch te renoveren. Zulke snelle renovaties zijn niet alleen belangrijk om energie te besparen uit financiële overwegingen. Ze maken huizen ook milieuvriendelijker, wat nodig is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De renovatietechniek is nu op grote schaal toegepast in Noord-Frankrijk.

Het is allicht een van de bekendste btw-regelingen: het gunsttarief van 6 procent voor renovatiewerken aan de woning. Maar dat vraagt een attest. Of beter, vroeg een attest. Wat een standaardverklaring op de factuur volstaat sinds kort. Vanaf juli wordt het zelfs de regel en verdwijnt het attest. Een belangrijke administratieve vereenvoudiging, zowel voor de consument als voor de aannemers.

beSteel, een pionier in staalframebouw, ziet grote kansen in de duurzaamheidsrevolutie. Onder de nieuwe naam BuildUp legt het zich toe op "offsite construction". Weg van de klassieke bouwwerf dus, efficiënter en klimaatvriendelijker. Maar BuildUp ontwikkelt ook technieken om huizen snel en efficiënt te renoveren. Een gigantische groeimarkt. De Belgische bouwreus Besix is helemaal mee in het verhaal en pompt 3,5 miljoen in het bedrijf.

Drie Vlaamse regio's willen in drie jaar ruim 3.000 private woningen renoveren en energiezuinig maken. Dat moet de CO2-uitstoot verminderen en de werkgelegenheid in de bouw opkrikken. Om eigenaars bij de renovatie van hun woning te helpen, komen er twaalf zogeheten renovatiecoaches in dienst. Het project wordt voor een stuk gefinancierd met Europees geld.

Tot 2024 investeert Vlaanderen 9,1 miljard euro in woningbouw. Bijna de helft daarvan gaat naar sociale woningbouw. Het andere deel van 't budget is bedoeld voor sociale leningen, energie- en renovatiepremies en renteloze renovatiekredieten. Met de overheidsinvestering wil de Vlaamse regering een boost te geven aan de bouwsector, die de gevolgen van de coronacrisis ondervindt.

Op de Vlaamse vastgoedmarkt zal steeds minder gebouwd en steeds meer gerenoveerd worden. Joost en Claudia Callens, de toplui van bouwbedrijf Durabrik, spelen daarop in en lanceren Camino. Dat is een holding die 12 bouw- en vastgoedbedrijven verenigt. Die holding moet ervoor zorgen dat de expertise onderling beter doorstroomt. En 't Is ook een wel overdachte zet met het oog op de bouwshift, die er onherroepelijk aankomt.

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen bijna één vijfde meer vergunningen voor woningrenovaties uitgereikt dan in 2019. De Vlaamse Confederatie Bouw ziet een trendbreuk na jaren van slapte. Maar dat is dan ook dringend nodig als Vlaanderen de klimaatdoelstellingen wil halen, klinkt het.

Vier tot vijf op de tien eigenaars van een woning hebben onvoldoende middelen om klimaatrenovaties te bekostigen. Renovaties nodig om de klimaatambities te halen. Dat blijkt uit een studie van energie-econoom van de UGent Johan Albrecht in opdracht van Agoria.

Om onze leefomgeving te beschermen, moeten we anticiperen op de uitdagingen van de toekomst. Eén ervan is het optimaliseren van ons leidingnet voor afvalwater en drinkwater. Heel wat leidingen en rioleringen zijn ouder dan 40 jaar en zullen vroeg of laat vervangen moeten worden. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor leidingrenovatie.

In Antwerpen heeft veilinghuis Bernaerts vandaag zijn vernieuwde veilinghuis voorgesteld. Na een renovatie van enkele jaren, moet het een nieuw concept zijn, onder meer met een permanente tentoonstellingsruimte. De investeringen moeten Bernaerts internationaal meer prestige geven.

60 procent van de Vlaamse woningen is klaar voor de sloop of renovatie. Dat bloklettert het weekblad Trends op zijn cover. Als het patrimonium niet sneller wordt vernieuwd en vooral geïsoleerd, dreigen we de klimaatdoelstellingen niet te halen

Een renovatie is een ideale gelegenheid om oudere gebouwen duurzamer en energie-efficiënter te maken. ep Technieken, een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektriciteitsinstallaties, verhuisde twee jaar geleden naar een nieuwe vestiging in Oud-Turnhout, die grondig werd verbouwd.

Nu zondag is het Open Wervendag. In totaal zijn niet minder dan 203 bouwwerven toegankelijk voor het grote publiek, een recordaantal. De focus ligt dit jaar op duurzaamheid. Wij gingen al eens kijken in het Afrikamuseum in Tervuren. Dat ondergaat een drastische renovatie. Volgend jaar moet het klaar zijn.

Veel Vlamingen bouwen energiezuiniger dan ze verplicht zijn. Ze nemen een voorsprong op de energienorm die elk jaar strenger wordt. Dat zegt Vlaams energieminister Turtelboom bij de start van Batibouw. Nu wil de regering hetzelfde gaan bereiken in de renovatiemarkt.

Wie zijn woning energiezuiniger wil maken, doet dat best nog de eerste jaarhelft. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw. Het premiesysteem verandert in juli en wordt waarschijnlijk minder gunstig. De lage rente is een extra stimulus. Wie van het verlaagde btw-tarief op renovaties wou profiteren, moest er sneller bij zijn. Toch voor woningen tussen 5 en 10 jaar oud.

De provincie Limburg gaat renovatieleningen aanbieden tegen een uitzonderlijk lage rente, in sommige gevallen zelfs gratis. Het geld komt van de Vlaamse overheid om de regio te steunen na de sluiting van Ford Genk. De lening bestaat alleen in Limburg en het geld moet geïnvesteerd worden in energiezuinige verbouwingen.

De renovatiemarkt richt zich steeds meer op wongen uit de jaren '60 en '70. Vaak gaat het om vrijstaande woningen, op erg gegeerde percelen. Maar terwijl die woningen vaak nog in goede staat zijn, kunnen de verbouwingskosten verraderlijk hoog oplopen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse architectenorganisatie NAV in aanloop naar de Vlaamse renovatiedag.