Alles over roeselare

Roeselare is ligt in het centrum van West-Vlaanderen. De stad was al in de tiende eeuw een belangrijke plaats voor handel en nijverheid, en dat is vandaag nog altijd zo. Roeselare staat bekend als een shoppingstad en huisvest een hele reeks voedingsverwerkende en industriële bedrijven ontwikkeld. Burgemeester Kris Declercq maakt werk van diverse smart city-projecten.

In deze afl evering zijn we te gast in Roeselare. Gelegen in het midden van de provincie West-Vlaanderen is deze stad een aantrekkelijke plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Roeselare telt 65.000 inwoners. Maar Roeselare is vooral een stad met een visie op het heden en de toekomst. Een visie die door niemand beter belichaamd wordt dan door burgemeester Luc Martens. Roeselare is een economisch knooppunt: de maakindustrie, de voedingssector, kennisnijverheid en de dienstensector zijn er prominent aanwezig. Ook de land- en tuinbouw is prominent aanwezig. Steeds met aandacht voor het milieu, zoals de energiebesparende innovaties. De stad wil een incubatie- en productiehub zijn voor creatieve ondernemers.