Alles over RVA

Nog de hele maand zullen er fors meer controles plaatsvinden op thuiswerk, vooral dan in de dienstenbedrijven. Tot 1.000 inspecteurs, het dubbele van normaal, rijden het land rond voor deze zogenaamde flitscontroles. Ze hanteren daarbij een checklist, om ook de hygiëne- en afstandsregels te controleren. Bij ernstige inbreuken kunnen de inspecteurs de activiteiten stilleggen en het dossier overmaken aan de arbeidsrechtbank.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft vorig jaar 35 miljoen euro aan onterechte werkloosheidsuitkeringen teruggevorderd. Meestal bij werkzoekenden die beweren alleen te wonen, maar in werkelijkheid samenwonen. Om die vorm van sociale fraude op te sporen, analyseert de RVA onder meer het water- en stroomverbruik van werkzoekenden. De overheidsdienst wil in de toekomst nog meer inzetten op 't kruisen van databanken.

De aanslagen hebben gisteren tientallen bedrijven in Brussel en op en rond de luchthaven lamgelegd. De regering heeft vanmorgen beslist dat die bedrijven tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogen inroepen. Het personeel krijgt dan een werkloosheidsvergoeding van de RVA. Voor veel bedrijven op en in de omgeving van de luchthaven geldt dit ook nog voor vandaag en de volgende dagen.