Alles over salaris

Niet alle werknemers in dit land zien hun loon automatisch aangepast worden aan de levensduurte. Dat geldt bijvoorbeeld voor een groot deel van de 38.000 personeelsleden van ondermeer advocaten, architecten en boekhouders. Mensen die vallen onder het paritair comité van de vrije beroepen. Terwijl de meeste bedienden in januari hun loon zullen geïndexeerd zien met zowat 10,5 procent, is dat voor hen maar 1,6 procent.

Minister van Ambtenarenzaken De Sutter wil met de overheidsvakbonden een voorakkoord rond koopkrachtmaatregelen sluiten. Dat heeft ze voorgesteld na het ambtenarenprotest vanmorgen in Brussel. Ze hoopt daarvoor een jaarlijks budget van 150 tot 200 miljoen euro te krijgen van de regering. Op die manier zouden de aanslepende onderhandelingen over een sectoraal akkoord eindelijk uit het slop geraken.

Kan een basisinkomen ons door de coronacrisis loodsen? Dat willen Duitse wetenschappers weten. Ze starten daarom een pilootproject: 120 Duitsers krijgen drie jaar lang 1.200 euro per maand, zonder dat er iets tegenover staat. Maar ze mogen dat naar hartelust aanvullen met een loon of ander inkomen.

Maar liefst 26 arbeidsmaatregelen bevat het zomerakkoord. De regering heeft immers ambitieuze doelen: de vele knelpuntvacatures invullen en de hoge loonkost van oudere werknemers aanpakken.