Alles over schoolverlaters

Schoolverlaters kiezen almaar minder voor een baan in de social profit hoewel die sector net behoefte heeft aan nieuw personeel. Dat zegt Acerta, na een analyse van werknemers bij meer dan 40.000 werkgevers. De HR-dienstverlener komt nog tot een andere conclusie : het aandeel jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt, daalt.

Voor het eerst is de helft van alle schoolverlaters in Vlaanderen hoogopgeleid. En dat vertaalt zich in veel betere jobkansen. Aan de andere kant krijgt wie totaal geen diploma heeft het almaar moeilijker op de arbeidsmarkt. En anders dan de voorbije jaren krimpt die groep ook niet meer.

Het aantal schoolverlaters dat zonder diploma of werkervaring de schoolbanken achterlaat, is de voorbije jaren sterk gedaald. Dat blijkt uit een studie van de VDAB. En dat is een belangrijke evolutie want hoe hoger het diploma hoe meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook werken tijdens een opleiding vergroot de jobkansen.

Maar 6.000 leerlingen hebben in 2013 de schoolbanken verlaten zonder diploma. Dat is het laagste niveau in tien jaar tijd, zo blijkt uit het schoolverlatersrapport van de VDAB. Daarnaast vindt bijna 9 op de 10 schoolverlaters binnen het jaar werk. De VDAB heeft de jongeren die in 2013 afstudeerden, 1 jaar lang gevolgd.