Alles over SERV

Werkgevers én vakbonden, verenigd in adviesorgaan SERV, vragen dringend een betere methode om de energieinflatie te berekenen. Nu lijkt die de effectieve impact van de prijsstijgingen voor gas en elektriciteit te overschatten. De SERV schat bijvoorbeeld de jaarfactuur voor gas voor de afgelopen 12 maanden 1.000 euro lager in dan de officiële prijsindicator. Een groot verschil, dat gevolgen heeft voor onder meer de automatische loonindexering.

23 procent van de zelfstandigen in de kinderopvang, net geen 1 op 4 dus, denkt eraan te stoppen of af te bouwen. Een dramatisch cijfer, dat blijkt uit een onderzoek van de SERV, het overlegorgaan van de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De problemen slepen al jarenlang aan. En dat terwijl de nood aan kinderopvang nu al gigantisch is.

De ambities van de Vlaamse regering om het voertuigenpark te vergroenen zijn te slap. Da's het scherpe oordeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, het adviesorgaan van werkgevers en werknemers. De Vlaamse plannen hinken achter op de marktevolutie en daarom dreigt ook de laadinfrastructuur tekort te schieten.

De volgende Vlaamse regering moet meer werk maken van investeringen. En tegelijk de begroting onder controle houden. Dat zeggen de sociale partners, verenigd in de SERV. We blijven achter op de buurlanden en dat kost ons economische welvaart, klagen ze.